Textgram Pro – write on photos v3.2.6 با قرار دادن متن در عکس، تصاویر زیبا ایجاد کنید و آنها را با دوستان خود در فیس بوک، اینستاگرم، واتساپ، و غیره به اشتراک بگذارید و یا آنها در گالری خود ذخیره کنید. جوایز: ✔ برنامه روز 28 May 2012 ✔ ویژه در Android Magazin (Dutch…

Textgram Pro – write on photos v3.2.6 با قرار دادن متن در عکس، تصاویر زیبا ایجاد کنید و آنها را با دوستان خود در فیس بوک، اینستاگرم، واتساپ، و غیره به اشتراک بگذارید و یا آنها در گالری خود ذخیره کنید. جوایز: ✔ برنامه روز 28 May 2012 ✔ ویژه در Android Magazin (Dutch…

Textgram Pro – write on photos v3.2.6 با قرار دادن متن در عکس، تصاویر زیبا ایجاد کنید و آنها را با دوستان خود در فیس بوک، اینستاگرم، واتساپ، و غیره به اشتراک بگذارید و یا آنها در گالری خود ذخیره کنید. جوایز: ✔ برنامه روز 28 May 2012 ✔ ویژه در Android Magazin (Dutch…