دانلود Kingo SuperUser [ROOT] v1.2.0 نرم افزار کینگو سوپر یوزر اندروید *** نیازمند روت *** Kingo SuperUser یک ابزار مدیریت دسترسی SuperUser برای دستگاه های آندروید روت شده است. با این برنامه شما می توانید مجوزهای روت را اعطا یا رد کنید، یا تنظیم کنید که هر بار درخواست شود. پس از روت کردن…

دانلود Kingo SuperUser [ROOT] v1.2.0 نرم افزار کینگو سوپر یوزر اندروید *** نیازمند روت *** Kingo SuperUser یک ابزار مدیریت دسترسی SuperUser برای دستگاه های آندروید روت شده است. با این برنامه شما می توانید مجوزهای روت را اعطا یا رد کنید، یا تنظیم کنید که هر بار درخواست شود. پس از روت کردن…

دانلود Kingo SuperUser [ROOT] v1.2.0 نرم افزار کینگو سوپر یوزر اندروید *** نیازمند روت *** Kingo SuperUser یک ابزار مدیریت دسترسی SuperUser برای دستگاه های آندروید روت شده است. با این برنامه شما می توانید مجوزهای روت را اعطا یا رد کنید، یا تنظیم کنید که هر بار درخواست شود. پس از روت کردن…