Brothers in Arms® 3 v1.4.5f + Mod + Data یک بازی اکشن تیراندازی تحسین شده بین المللی است که دارای killcam های دیدنی و جذاب و تعداد زیادی از سلاح های تجربی شگفت انگیز است. باند همرزمان آموزش دیده خود را در خط مقدم هدایت کنید و از توانایی های ویژه خود در حرارت…

Brothers in Arms® 3 v1.4.5f + Mod + Data یک بازی اکشن تیراندازی تحسین شده بین المللی است که دارای killcam های دیدنی و جذاب و تعداد زیادی از سلاح های تجربی شگفت انگیز است. باند همرزمان آموزش دیده خود را در خط مقدم هدایت کنید و از توانایی های ویژه خود در حرارت…

Brothers in Arms® 3 v1.4.5f + Mod + Data یک بازی اکشن تیراندازی تحسین شده بین المللی است که دارای killcam های دیدنی و جذاب و تعداد زیادی از سلاح های تجربی شگفت انگیز است. باند همرزمان آموزش دیده خود را در خط مقدم هدایت کنید و از توانایی های ویژه خود در حرارت…