Call Of Last Agent (COLA)-FPS v2.3.4 + Mod جدید ترین نوآوری در تیراندازی اول شخص موبایل را تجربه کنید! این بازی اکشن توسط کمپانی بازی سازی Funmagic در گوگل پلی استور منتشر شده است. * روش تیراندازی جدید با استفاده از دوربین به عنوان دکمه – امکان کنترل همزمان تیراندازی، هدف گیری، و حرکت…

Call Of Last Agent (COLA)-FPS v2.3.4 + Mod جدید ترین نوآوری در تیراندازی اول شخص موبایل را تجربه کنید! این بازی اکشن توسط کمپانی بازی سازی Funmagic در گوگل پلی استور منتشر شده است. * روش تیراندازی جدید با استفاده از دوربین به عنوان دکمه – امکان کنترل همزمان تیراندازی، هدف گیری، و حرکت…

Call Of Last Agent (COLA)-FPS v2.3.4 + Mod جدید ترین نوآوری در تیراندازی اول شخص موبایل را تجربه کنید! این بازی اکشن توسط کمپانی بازی سازی Funmagic در گوگل پلی استور منتشر شده است. * روش تیراندازی جدید با استفاده از دوربین به عنوان دکمه – امکان کنترل همزمان تیراندازی، هدف گیری، و حرکت…