فروشگاه جانبی

Epic Launcher Prime (Lollipop) v1.3.0 یک لانچر کاملا قابل تنظیم، عملکرد عالی و یک جایگزین مناسب برای صفحه نمایش دستگاه اندروید بر اساس لانچر Android L می باشد. ویژگی ها: + پشتیبانی از Ok Google (Kitkat) + سفارشی سازی اندازه آیکون و اندازه متن آیکون + پشتیبانی از بسته های آیکون ADW + کشیدن…

Epic Launcher Prime (Lollipop) v1.3.0 یک لانچر کاملا قابل تنظیم، عملکرد عالی و یک جایگزین مناسب برای صفحه نمایش دستگاه اندروید بر اساس لانچر Android L می باشد. ویژگی ها: + پشتیبانی از Ok Google (Kitkat) + سفارشی سازی اندازه آیکون و اندازه متن آیکون + پشتیبانی از بسته های آیکون ADW + کشیدن…

Epic Launcher Prime (Lollipop) v1.3.0 یک لانچر کاملا قابل تنظیم، عملکرد عالی و یک جایگزین مناسب برای صفحه نمایش دستگاه اندروید بر اساس لانچر Android L می باشد. ویژگی ها: + پشتیبانی از Ok Google (Kitkat) + سفارشی سازی اندازه آیکون و اندازه متن آیکون + پشتیبانی از بسته های آیکون ADW + کشیدن…