فروشگاه جانبی

lgCameraPro v7.0 Patched یک دوربین افزوده برای گوشی هوشمند شما می باشد. این برنامه می تواند کیفیت ضبط و فرمت های فایل را اداره کند. ویژگی ها: – کنترل زوم توسط دکمه های کنترل حجم صدا – امکان فعال کردن شاتر خودکار با فشار طولانی دکمه onScreenShutter – کنترل پارامترهای دوربین (تعادل رنگ سفید،…

lgCameraPro v7.0 Patched یک دوربین افزوده برای گوشی هوشمند شما می باشد. این برنامه می تواند کیفیت ضبط و فرمت های فایل را اداره کند. ویژگی ها: – کنترل زوم توسط دکمه های کنترل حجم صدا – امکان فعال کردن شاتر خودکار با فشار طولانی دکمه onScreenShutter – کنترل پارامترهای دوربین (تعادل رنگ سفید،…

lgCameraPro v7.0 Patched یک دوربین افزوده برای گوشی هوشمند شما می باشد. این برنامه می تواند کیفیت ضبط و فرمت های فایل را اداره کند. ویژگی ها: – کنترل زوم توسط دکمه های کنترل حجم صدا – امکان فعال کردن شاتر خودکار با فشار طولانی دکمه onScreenShutter – کنترل پارامترهای دوربین (تعادل رنگ سفید،…