فروشگاه جانبی

با Super Duper Remote for VLC PRO v5.11 می توانید VideoLAN Client (VLC) را با دستگاه اندروید خود کنترل کنید. این برنامه یک کنترل از راه دور برای پخش کننده VLC شما بر روی شبکه است. برای راه اندازی یک رمز عبور در VLC به یاد داشته باشید! در غیر این صورت برنامه نمی…

با Super Duper Remote for VLC PRO v5.11 می توانید VideoLAN Client (VLC) را با دستگاه اندروید خود کنترل کنید. این برنامه یک کنترل از راه دور برای پخش کننده VLC شما بر روی شبکه است. برای راه اندازی یک رمز عبور در VLC به یاد داشته باشید! در غیر این صورت برنامه نمی…

با Super Duper Remote for VLC PRO v5.11 می توانید VideoLAN Client (VLC) را با دستگاه اندروید خود کنترل کنید. این برنامه یک کنترل از راه دور برای پخش کننده VLC شما بر روی شبکه است. برای راه اندازی یک رمز عبور در VLC به یاد داشته باشید! در غیر این صورت برنامه نمی…