فروشگاه جانبی

RCCDroidPro (Tethering SONY) v2.0.11 کنترل دوربین از راه دور برای Sony SLT-A58/A99/DSLR-A700 ILCE-7(A7) ILCA-77M2(A77II) بر روی USB برای جایگزینی Sony RM-VPR1 می باشد. لطفا ابتدا پیش نیازهای ذکر شده را در وب سایت مشاهده کنید! – اتصال از طریق کابل USB (آداپتور OTG باید به دستگاه اندروید متصل باشد)– شات های Contactfree– Contactfree BULB–…

RCCDroidPro (Tethering SONY) v2.0.11 کنترل دوربین از راه دور برای Sony SLT-A58/A99/DSLR-A700 ILCE-7(A7) ILCA-77M2(A77II) بر روی USB برای جایگزینی Sony RM-VPR1 می باشد. لطفا ابتدا پیش نیازهای ذکر شده را در وب سایت مشاهده کنید! – اتصال از طریق کابل USB (آداپتور OTG باید به دستگاه اندروید متصل باشد)– شات های Contactfree– Contactfree BULB–…

RCCDroidPro (Tethering SONY) v2.0.11 کنترل دوربین از راه دور برای Sony SLT-A58/A99/DSLR-A700 ILCE-7(A7) ILCA-77M2(A77II) بر روی USB برای جایگزینی Sony RM-VPR1 می باشد. لطفا ابتدا پیش نیازهای ذکر شده را در وب سایت مشاهده کنید! – اتصال از طریق کابل USB (آداپتور OTG باید به دستگاه اندروید متصل باشد)– شات های Contactfree– Contactfree BULB–…