فروشگاه جانبی

DirecTV Remote+ Pro v3.8.0 یک کنترل از راه دور WI-FI/IR است. این برنامه بهترین ریموت DirecTV برای اندروید می باشد. بر خلاف برنامه های رقیب، بسیاری از چیزهای جالب خواهید داشت. نیازها و کاربرد: استفاده از مادون قرمز (IR): * گیرنده(رسیور)ها می توانند توسط IR روی دستگاه های انتخابی Samsung، HTC و LG که…

DirecTV Remote+ Pro v3.8.0 یک کنترل از راه دور WI-FI/IR است. این برنامه بهترین ریموت DirecTV برای اندروید می باشد. بر خلاف برنامه های رقیب، بسیاری از چیزهای جالب خواهید داشت. نیازها و کاربرد: استفاده از مادون قرمز (IR): * گیرنده(رسیور)ها می توانند توسط IR روی دستگاه های انتخابی Samsung، HTC و LG که…

DirecTV Remote+ Pro v3.8.0 یک کنترل از راه دور WI-FI/IR است. این برنامه بهترین ریموت DirecTV برای اندروید می باشد. بر خلاف برنامه های رقیب، بسیاری از چیزهای جالب خواهید داشت. نیازها و کاربرد: استفاده از مادون قرمز (IR): * گیرنده(رسیور)ها می توانند توسط IR روی دستگاه های انتخابی Samsung، HTC و LG که…