اینستا تپ پلاس
فیبو (فروشگاه اینترنتی بازار آنلاین)

کاهش مصرف باتری