فروشگاه جانبی

Battery HD Pro v1.66.09 یک نرم افزار مناسب برای نظارت بر باتری تلفن همراه یا تبلت شما می باشد. این برنامه ساده و زیبا است و می توانید به صورت ویژه دستگاه شما را کالیبره کند. – ویجت – نوار اطلاع رسانی – هشدارهای شارژ – نمودار مصرف با این نرم افزار به سادگی…

Battery HD Pro v1.66.09 یک نرم افزار مناسب برای نظارت بر باتری تلفن همراه یا تبلت شما می باشد. این برنامه ساده و زیبا است و می توانید به صورت ویژه دستگاه شما را کالیبره کند. – ویجت – نوار اطلاع رسانی – هشدارهای شارژ – نمودار مصرف با این نرم افزار به سادگی…

Battery HD Pro v1.66.09 یک نرم افزار مناسب برای نظارت بر باتری تلفن همراه یا تبلت شما می باشد. این برنامه ساده و زیبا است و می توانید به صورت ویژه دستگاه شما را کالیبره کند. – ویجت – نوار اطلاع رسانی – هشدارهای شارژ – نمودار مصرف با این نرم افزار به سادگی…