فروشگاه جانبی

Lazy Swipe v1.72 انجام هر کاری که می خواهید را با یک دست و یک کشیدن انجام دهید! دست های شما دیگر با تلفن همراه شما به دام نمی افتند. یک دست را آزاد کنید و کارهای دیگر انجام دهید! Lazy Swipe را از گوشه پایین سمت چپ یا راست در هر وضعیت اسلاید…

Lazy Swipe v1.72 انجام هر کاری که می خواهید را با یک دست و یک کشیدن انجام دهید! دست های شما دیگر با تلفن همراه شما به دام نمی افتند. یک دست را آزاد کنید و کارهای دیگر انجام دهید! Lazy Swipe را از گوشه پایین سمت چپ یا راست در هر وضعیت اسلاید…

Lazy Swipe v1.72 انجام هر کاری که می خواهید را با یک دست و یک کشیدن انجام دهید! دست های شما دیگر با تلفن همراه شما به دام نمی افتند. یک دست را آزاد کنید و کارهای دیگر انجام دهید! Lazy Swipe را از گوشه پایین سمت چپ یا راست در هر وضعیت اسلاید…