فروشگاه جانبی

App Backup & Restore Pro v3.0.6 نرم افزاری است که جهت پشتیبان گیری و بازیابی برنامه ها در اندروید استفاده می شود. ویژگی های نرم افزار App Backup & Restore Pro اندروید: – پشتیبان گیری برنامه ها به کارت SD – پشتیبان گیری دسته ای – پشتیبان گیری لینک مارکت برای برنامه های محافظت…

App Backup & Restore Pro v3.0.6 نرم افزاری است که جهت پشتیبان گیری و بازیابی برنامه ها در اندروید استفاده می شود. ویژگی های نرم افزار App Backup & Restore Pro اندروید: – پشتیبان گیری برنامه ها به کارت SD – پشتیبان گیری دسته ای – پشتیبان گیری لینک مارکت برای برنامه های محافظت…

App Backup & Restore Pro v3.0.6 نرم افزاری است که جهت پشتیبان گیری و بازیابی برنامه ها در اندروید استفاده می شود. ویژگی های نرم افزار App Backup & Restore Pro اندروید: – پشتیبان گیری برنامه ها به کارت SD – پشتیبان گیری دسته ای – پشتیبان گیری لینک مارکت برای برنامه های محافظت…