فروشگاه جانبی

VLC Streamer v2.39 (3083) به شما اجازه نشستن در هر نقطه در خانه خود و تماشای فیلم ها و یا برنامه های تلویزیون بر روی اندروید خود را می دهد. VLC Streamer فیلم ها را از کامپیوتر (Mac یا PC) در بستر WiFi شما به اندروید شما پخش می کند. شما می توانید هر…

VLC Streamer v2.39 (3083) به شما اجازه نشستن در هر نقطه در خانه خود و تماشای فیلم ها و یا برنامه های تلویزیون بر روی اندروید خود را می دهد. VLC Streamer فیلم ها را از کامپیوتر (Mac یا PC) در بستر WiFi شما به اندروید شما پخش می کند. شما می توانید هر…

VLC Streamer v2.39 (3083) به شما اجازه نشستن در هر نقطه در خانه خود و تماشای فیلم ها و یا برنامه های تلویزیون بر روی اندروید خود را می دهد. VLC Streamer فیلم ها را از کامپیوتر (Mac یا PC) در بستر WiFi شما به اندروید شما پخش می کند. شما می توانید هر…