فروشگاه جانبی

Kiwix, Wikipedia offline v1.96 + 2015 Databases کل محتوای ویکیپدیا در دستگاه شما! Kiwix (کیویکس) یک خواننده محتوای آفلاین است که می تواند برای ویکیپدیا و همچنین محتوای دیگر (مستندات اوبونتو، ویکی لیکس، WikiSource، WikiVoyage و غیره) مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که شما فایل محتوا را دانلود کردید (به طور بالقوه بسیار بزرگ)،…

Kiwix, Wikipedia offline v1.96 + 2015 Databases کل محتوای ویکیپدیا در دستگاه شما! Kiwix (کیویکس) یک خواننده محتوای آفلاین است که می تواند برای ویکیپدیا و همچنین محتوای دیگر (مستندات اوبونتو، ویکی لیکس، WikiSource، WikiVoyage و غیره) مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که شما فایل محتوا را دانلود کردید (به طور بالقوه بسیار بزرگ)،…

Kiwix, Wikipedia offline v1.96 + 2015 Databases کل محتوای ویکیپدیا در دستگاه شما! Kiwix (کیویکس) یک خواننده محتوای آفلاین است که می تواند برای ویکیپدیا و همچنین محتوای دیگر (مستندات اوبونتو، ویکی لیکس، WikiSource، WikiVoyage و غیره) مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که شما فایل محتوا را دانلود کردید (به طور بالقوه بسیار بزرگ)،…