فروشگاه جانبی

Pure messenger widget v2.8.4 ویجت مسنجر برای نمایش همه یا هر ترکیبی از: – Gmail – ایمیل ها (POP3+IMAP+Exchange) – نیاز به K9FP یا AquaMail – MMS/SMS – Facebook – Twitter – تماس ها ویژگی ها: – مدیریت ویدجت های متعدد با پیکربندی های مختلف – ویجت قابل اسکرول با اندروید 3.x و 4.x…

Pure messenger widget v2.8.4 ویجت مسنجر برای نمایش همه یا هر ترکیبی از: – Gmail – ایمیل ها (POP3+IMAP+Exchange) – نیاز به K9FP یا AquaMail – MMS/SMS – Facebook – Twitter – تماس ها ویژگی ها: – مدیریت ویدجت های متعدد با پیکربندی های مختلف – ویجت قابل اسکرول با اندروید 3.x و 4.x…

Pure messenger widget v2.8.4 ویجت مسنجر برای نمایش همه یا هر ترکیبی از: – Gmail – ایمیل ها (POP3+IMAP+Exchange) – نیاز به K9FP یا AquaMail – MMS/SMS – Facebook – Twitter – تماس ها ویژگی ها: – مدیریت ویدجت های متعدد با پیکربندی های مختلف – ویجت قابل اسکرول با اندروید 3.x و 4.x…