فروشگاه جانبی

Tebyan Nahjolbalaghe v2.0 هر روز با کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در این نرم افزار متن کامل نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده شده است. کلیه خطبه ها، نامه ها و حکمت ها به طور فهرست وار و شاخه ای برای دسترسی آسان کاربران تهیه شده است. علاوه بر این، قابلیت جستجو در…

Tebyan Nahjolbalaghe v2.0 هر روز با کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در این نرم افزار متن کامل نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده شده است. کلیه خطبه ها، نامه ها و حکمت ها به طور فهرست وار و شاخه ای برای دسترسی آسان کاربران تهیه شده است. علاوه بر این، قابلیت جستجو در…

Tebyan Nahjolbalaghe v2.0 هر روز با کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در این نرم افزار متن کامل نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده شده است. کلیه خطبه ها، نامه ها و حکمت ها به طور فهرست وار و شاخه ای برای دسترسی آسان کاربران تهیه شده است. علاوه بر این، قابلیت جستجو در…