فروشگاه جانبی

Calendar Day In Status Bar Pro v1.9.4 روز و ماه جاری را در نوار وضعیت بالای صفحه، نمایش می دهد. تقویم به صورت متناسب در نوار وضعیت نشان داده می شود. ویژگی ها:– رابط کاربری ساده با درک آسان گزینه ها– شروع خودکار برنامه در زمان روت مجدد دستگاه– امکان نصب بر روی کارت…

Calendar Day In Status Bar Pro v1.9.4 روز و ماه جاری را در نوار وضعیت بالای صفحه، نمایش می دهد. تقویم به صورت متناسب در نوار وضعیت نشان داده می شود. ویژگی ها:– رابط کاربری ساده با درک آسان گزینه ها– شروع خودکار برنامه در زمان روت مجدد دستگاه– امکان نصب بر روی کارت…

Calendar Day In Status Bar Pro v1.9.4 روز و ماه جاری را در نوار وضعیت بالای صفحه، نمایش می دهد. تقویم به صورت متناسب در نوار وضعیت نشان داده می شود. ویژگی ها:– رابط کاربری ساده با درک آسان گزینه ها– شروع خودکار برنامه در زمان روت مجدد دستگاه– امکان نصب بر روی کارت…