فروشگاه جانبی

Quick System Info PRE v3.7.5 نرم افزاری برای دسترسی سریع به اطلاعات پایه برای پلتفرم اندروید شما، از جمله اطلاعات CPU، حافظه، کارت SD، فرآیندهای در حال اجرا، وضعیت های شبکه و برنامه های کاربردی نصب شده می باشد. * نظارت زنده بر مصرف CPU/MEM * کنترل ترافیک 2G/3G/Wi-Fi به صورت زنده * نمایش…

Quick System Info PRE v3.7.5 نرم افزاری برای دسترسی سریع به اطلاعات پایه برای پلتفرم اندروید شما، از جمله اطلاعات CPU، حافظه، کارت SD، فرآیندهای در حال اجرا، وضعیت های شبکه و برنامه های کاربردی نصب شده می باشد. * نظارت زنده بر مصرف CPU/MEM * کنترل ترافیک 2G/3G/Wi-Fi به صورت زنده * نمایش…

Quick System Info PRE v3.7.5 نرم افزاری برای دسترسی سریع به اطلاعات پایه برای پلتفرم اندروید شما، از جمله اطلاعات CPU، حافظه، کارت SD، فرآیندهای در حال اجرا، وضعیت های شبکه و برنامه های کاربردی نصب شده می باشد. * نظارت زنده بر مصرف CPU/MEM * کنترل ترافیک 2G/3G/Wi-Fi به صورت زنده * نمایش…