فروشگاه جانبی

FauxSound Audio/Sound Control v1.5.0 Patched برنامه ای با چندین پروفایل از پیش ساخته شده جهت تنظیمات و ترفندهای سریع و آسان برای صدای ورودی و خروجی دستگاه اندروید شما می باشد. راهنمای سریع: 1- غیر فعال کردن تمامی صدا و موسیقی در حال پخش برای 3 ثانیه 2- تنظیم کردن تنظیمات رجیستر توسط برنامه…

FauxSound Audio/Sound Control v1.5.0 Patched برنامه ای با چندین پروفایل از پیش ساخته شده جهت تنظیمات و ترفندهای سریع و آسان برای صدای ورودی و خروجی دستگاه اندروید شما می باشد. راهنمای سریع: 1- غیر فعال کردن تمامی صدا و موسیقی در حال پخش برای 3 ثانیه 2- تنظیم کردن تنظیمات رجیستر توسط برنامه…

FauxSound Audio/Sound Control v1.5.0 Patched برنامه ای با چندین پروفایل از پیش ساخته شده جهت تنظیمات و ترفندهای سریع و آسان برای صدای ورودی و خروجی دستگاه اندروید شما می باشد. راهنمای سریع: 1- غیر فعال کردن تمامی صدا و موسیقی در حال پخش برای 3 ثانیه 2- تنظیم کردن تنظیمات رجیستر توسط برنامه…