فروشگاه جانبی

System Monitor v1.5.1 Patched زیباترین و همه کاره ترین مانیتور سیستم برای اندروید است! این برنامه آمار بارگذاری سیستم و اطلاعات مهم را به صورت لحظه ای در قالب متن و نمودارهای فانتزی ارائه می دهد. این بسته ای شامل 6 ابزار است که شما را قادر به نظارت بر CPU، RAM، I/O، شبکه،…

System Monitor v1.5.1 Patched زیباترین و همه کاره ترین مانیتور سیستم برای اندروید است! این برنامه آمار بارگذاری سیستم و اطلاعات مهم را به صورت لحظه ای در قالب متن و نمودارهای فانتزی ارائه می دهد. این بسته ای شامل 6 ابزار است که شما را قادر به نظارت بر CPU، RAM، I/O، شبکه،…

System Monitor v1.5.1 Patched زیباترین و همه کاره ترین مانیتور سیستم برای اندروید است! این برنامه آمار بارگذاری سیستم و اطلاعات مهم را به صورت لحظه ای در قالب متن و نمودارهای فانتزی ارائه می دهد. این بسته ای شامل 6 ابزار است که شما را قادر به نظارت بر CPU، RAM، I/O، شبکه،…