فروشگاه جانبی

Powerful System Monitor v6.1.5 یکی از قدرتمندترین و زیباترین اپلیکیشن های نظارت بر سیستم برای اندروید است! این برنامه شامل تقویت کننده رم، نظارت باتری و نظارت CPU می باشد. شما در آن واحد قادر به نظارت بر CPU، RAM، برنامه ها و باتری خود هستید. Powerful System Monitor ویجت رم، ویجت پردازنده و…

دانلود 3C Battery Monitor Widget Pro v3.21.8 نرم افزار کامل نظارت بر باتری اندروید نسخه پولی خریداری شده 3.49 دلاری برنامه 3C Battery Monitor Widget Pro کامل ترین ابزار برای نظارت بر باتری یا باتری های شما است. این برنامه اطلاعاتی مانند (% (درصد)، mA (میلی آمپر)، mW (میلی ولت)، mV (میلی ولت)  و…

Powerful System Monitor v6.1.5 یکی از قدرتمندترین و زیباترین اپلیکیشن های نظارت بر سیستم برای اندروید است! این برنامه شامل تقویت کننده رم، نظارت باتری و نظارت CPU می باشد. شما در آن واحد قادر به نظارت بر CPU، RAM، برنامه ها و باتری خود هستید. Powerful System Monitor ویجت رم، ویجت پردازنده و…

دانلود 3C Battery Monitor Widget Pro v3.21.8 نرم افزار کامل نظارت بر باتری اندروید نسخه پولی خریداری شده 3.49 دلاری برنامه 3C Battery Monitor Widget Pro کامل ترین ابزار برای نظارت بر باتری یا باتری های شما است. این برنامه اطلاعاتی مانند (% (درصد)، mA (میلی آمپر)، mW (میلی ولت)، mV (میلی ولت)  و…

Powerful System Monitor v6.1.5 یکی از قدرتمندترین و زیباترین اپلیکیشن های نظارت بر سیستم برای اندروید است! این برنامه شامل تقویت کننده رم، نظارت باتری و نظارت CPU می باشد. شما در آن واحد قادر به نظارت بر CPU، RAM، برنامه ها و باتری خود هستید. Powerful System Monitor ویجت رم، ویجت پردازنده و…

دانلود 3C Battery Monitor Widget Pro v3.21.8 نرم افزار کامل نظارت بر باتری اندروید نسخه پولی خریداری شده 3.49 دلاری برنامه 3C Battery Monitor Widget Pro کامل ترین ابزار برای نظارت بر باتری یا باتری های شما است. این برنامه اطلاعاتی مانند (% (درصد)، mA (میلی آمپر)، mW (میلی ولت)، mV (میلی ولت)  و…