فروشگاه جانبی

Pixel Maker PRO v1.1 یک ویرایشگر پیکسل آرت است که از پایه برای اندروید و رابط های لمسی ساخته شده است. ویژگی ها: – زوم دو انگشتی – پن/اسکرول دو انگشتی – ابزار مداد – ابزار پر کردن(fill) – ابزار eyedrop – جمع کننده رنگ – یک لمس برای toggle کردن رنگ پیکسل برای…

Pixel Maker PRO v1.1 یک ویرایشگر پیکسل آرت است که از پایه برای اندروید و رابط های لمسی ساخته شده است. ویژگی ها: – زوم دو انگشتی – پن/اسکرول دو انگشتی – ابزار مداد – ابزار پر کردن(fill) – ابزار eyedrop – جمع کننده رنگ – یک لمس برای toggle کردن رنگ پیکسل برای…

Pixel Maker PRO v1.1 یک ویرایشگر پیکسل آرت است که از پایه برای اندروید و رابط های لمسی ساخته شده است. ویژگی ها: – زوم دو انگشتی – پن/اسکرول دو انگشتی – ابزار مداد – ابزار پر کردن(fill) – ابزار eyedrop – جمع کننده رنگ – یک لمس برای toggle کردن رنگ پیکسل برای…