فروشگاه جانبی

Cloud Print PRO v1.5.2 به شما امکان چاپ فایل ها از گوشی خود به هر چاپگر را می دهد. برای پیکربندی پرینتر خود لازم است (از کامپیوتر) به http://www.google.com/cloudprint بروید و یا این ویدئو را بینید. ویژگی های اصلی: – مدیریت چاپگر – به اشتراک گذاری پرینترها با دوستان – چاپ اس ام اس…

Cloud Print PRO v1.5.2 به شما امکان چاپ فایل ها از گوشی خود به هر چاپگر را می دهد. برای پیکربندی پرینتر خود لازم است (از کامپیوتر) به http://www.google.com/cloudprint بروید و یا این ویدئو را بینید. ویژگی های اصلی: – مدیریت چاپگر – به اشتراک گذاری پرینترها با دوستان – چاپ اس ام اس…

Cloud Print PRO v1.5.2 به شما امکان چاپ فایل ها از گوشی خود به هر چاپگر را می دهد. برای پیکربندی پرینتر خود لازم است (از کامپیوتر) به http://www.google.com/cloudprint بروید و یا این ویدئو را بینید. ویژگی های اصلی: – مدیریت چاپگر – به اشتراک گذاری پرینترها با دوستان – چاپ اس ام اس…