فروشگاه جانبی

BubbleUPnP for DLNA/Chromecast Pro v2.8.15 Patched برنامه ای برای پخش همه موسیقی ها، ویدئوها و عکس های شما در دستگاه های مختلف موجود در خانه می باشد. • Chromecast • تلویزیون های DLNA • کنسول های بازی: Xbox One, Xbox 360, PS3 (from XMB) • ارائه دهندگان UPnP/DLNA: مانند XBMC, WDTV Live, Windows Media…

BubbleUPnP for DLNA/Chromecast Pro v2.8.15 Patched برنامه ای برای پخش همه موسیقی ها، ویدئوها و عکس های شما در دستگاه های مختلف موجود در خانه می باشد. • Chromecast • تلویزیون های DLNA • کنسول های بازی: Xbox One, Xbox 360, PS3 (from XMB) • ارائه دهندگان UPnP/DLNA: مانند XBMC, WDTV Live, Windows Media…

BubbleUPnP for DLNA/Chromecast Pro v2.8.15 Patched برنامه ای برای پخش همه موسیقی ها، ویدئوها و عکس های شما در دستگاه های مختلف موجود در خانه می باشد. • Chromecast • تلویزیون های DLNA • کنسول های بازی: Xbox One, Xbox 360, PS3 (from XMB) • ارائه دهندگان UPnP/DLNA: مانند XBMC, WDTV Live, Windows Media…