فروشگاه جانبی

Video Kit + v11.00.02 یک جعبه ابزار ویرایش ویدئو پیشرفته بر روی دستگاه شما می باشد. ویژگی های نرم افزار Video Kit + اندروید: – جلو بردن سریع یا حرکت آهسته بخشی (یا کل) از ویدئو – افکت های مختلف ویدئو – تغییر اندازه وضوح تصویر – تغییر نسبت ابعاد ویدئو – چرخش ویدیو…

Video Kit + v11.00.02 یک جعبه ابزار ویرایش ویدئو پیشرفته بر روی دستگاه شما می باشد. ویژگی های نرم افزار Video Kit + اندروید: – جلو بردن سریع یا حرکت آهسته بخشی (یا کل) از ویدئو – افکت های مختلف ویدئو – تغییر اندازه وضوح تصویر – تغییر نسبت ابعاد ویدئو – چرخش ویدیو…

Video Kit + v11.00.02 یک جعبه ابزار ویرایش ویدئو پیشرفته بر روی دستگاه شما می باشد. ویژگی های نرم افزار Video Kit + اندروید: – جلو بردن سریع یا حرکت آهسته بخشی (یا کل) از ویدئو – افکت های مختلف ویدئو – تغییر اندازه وضوح تصویر – تغییر نسبت ابعاد ویدئو – چرخش ویدیو…