فروشگاه جانبی

Battery Drain Analyzer Premium v3.7.0 برنامه ای برای تحلیل تخلیه باتری با مدیر پروفایل ساده می باشد. ویژگی های عمومی: – نمایش وضعیت باتری در نوار اطلاع رسانی – نمایش وضعیت باتری در ویجت 1×1 ،2×1 – نمایش تغییر سطح باتری در زمان روز – نمایش آمار عمر باتری برای 30 روز گذشته –…

Battery Drain Analyzer Premium v3.7.0 برنامه ای برای تحلیل تخلیه باتری با مدیر پروفایل ساده می باشد. ویژگی های عمومی: – نمایش وضعیت باتری در نوار اطلاع رسانی – نمایش وضعیت باتری در ویجت 1×1 ،2×1 – نمایش تغییر سطح باتری در زمان روز – نمایش آمار عمر باتری برای 30 روز گذشته –…

Battery Drain Analyzer Premium v3.7.0 برنامه ای برای تحلیل تخلیه باتری با مدیر پروفایل ساده می باشد. ویژگی های عمومی: – نمایش وضعیت باتری در نوار اطلاع رسانی – نمایش وضعیت باتری در ویجت 1×1 ،2×1 – نمایش تغییر سطح باتری در زمان روز – نمایش آمار عمر باتری برای 30 روز گذشته –…