فروشگاه جانبی

Navigation Tools Pro/HD v2.1 یک برنامه حرفه ای برای همراهی شما در ناوبری می باشد. این برنامه 7 ویژگی مفید را به شما ارائه می کند. 1. موقعیت ماهواره ها در آسمان(skyview)، نمایش بر روی یک رادار (با اطلاعات اضافی) 2. نمایش سرعت فعلی، میزان مصرف باتری و دمای باتری بر روی سرعت سنج…

Navigation Tools Pro/HD v2.1 یک برنامه حرفه ای برای همراهی شما در ناوبری می باشد. این برنامه 7 ویژگی مفید را به شما ارائه می کند. 1. موقعیت ماهواره ها در آسمان(skyview)، نمایش بر روی یک رادار (با اطلاعات اضافی) 2. نمایش سرعت فعلی، میزان مصرف باتری و دمای باتری بر روی سرعت سنج…

Navigation Tools Pro/HD v2.1 یک برنامه حرفه ای برای همراهی شما در ناوبری می باشد. این برنامه 7 ویژگی مفید را به شما ارائه می کند. 1. موقعیت ماهواره ها در آسمان(skyview)، نمایش بر روی یک رادار (با اطلاعات اضافی) 2. نمایش سرعت فعلی، میزان مصرف باتری و دمای باتری بر روی سرعت سنج…