فروشگاه جانبی

aCurrency Pro (exchange rate) v4.81 Patched یک مبدل نرخ ارز برای بیش از 180 ارز با به روز رسانی ساعتی می باشد. ویژگی های نرم افزار aCurrency Pro : ★ ویدجت های صفحه اصلی ★ ماشین حساب نرخ ارز 1 به 1 ★ نمودارهای تاریخچه، 7 روز تا 3 سال ★ نمایش نمودار تغییرات…

aCurrency Pro (exchange rate) v4.81 Patched یک مبدل نرخ ارز برای بیش از 180 ارز با به روز رسانی ساعتی می باشد. ویژگی های نرم افزار aCurrency Pro : ★ ویدجت های صفحه اصلی ★ ماشین حساب نرخ ارز 1 به 1 ★ نمودارهای تاریخچه، 7 روز تا 3 سال ★ نمایش نمودار تغییرات…

aCurrency Pro (exchange rate) v4.81 Patched یک مبدل نرخ ارز برای بیش از 180 ارز با به روز رسانی ساعتی می باشد. ویژگی های نرم افزار aCurrency Pro : ★ ویدجت های صفحه اصلی ★ ماشین حساب نرخ ارز 1 به 1 ★ نمودارهای تاریخچه، 7 روز تا 3 سال ★ نمایش نمودار تغییرات…