فروشگاه جانبی

FTP Express Pro v3.1 برنامه ای برای مدیریت و انتقال فایل از طریق FTP بر روی دستگاه اندروید می باشد. این برنامه یک کلاینت FTP/FTPS/FTPSE برای اندروید است که از SFTP و SMB/CIFS نیز پشتیبانی می کند. • انتقال های پس زمینه (2.1+) • پشتیبانی از ادامه (Resume) • فشرده سازی FTP (حالت Z)…

FTP Express Pro v3.1 برنامه ای برای مدیریت و انتقال فایل از طریق FTP بر روی دستگاه اندروید می باشد. این برنامه یک کلاینت FTP/FTPS/FTPSE برای اندروید است که از SFTP و SMB/CIFS نیز پشتیبانی می کند. • انتقال های پس زمینه (2.1+) • پشتیبانی از ادامه (Resume) • فشرده سازی FTP (حالت Z)…

FTP Express Pro v3.1 برنامه ای برای مدیریت و انتقال فایل از طریق FTP بر روی دستگاه اندروید می باشد. این برنامه یک کلاینت FTP/FTPS/FTPSE برای اندروید است که از SFTP و SMB/CIFS نیز پشتیبانی می کند. • انتقال های پس زمینه (2.1+) • پشتیبانی از ادامه (Resume) • فشرده سازی FTP (حالت Z)…