فروشگاه جانبی

iPhone Message 7 v1.1.1 یک نرم افزار به سبک قسمت پیام iPhone iOS 7 می باشد. این برنامه ساده، سریع و آسان برای استفاده است. ویژگی ها:– سبک iOS 7 iPhone Message– گفتگو پیام– جستجو در پیام ها– MMS با عکس، دوربین، ویدیو، صدا، اسلاید شو– ارسال، حذف، کپی پیام ها– بیش از 800…

iPhone Message 7 v1.1.1 یک نرم افزار به سبک قسمت پیام iPhone iOS 7 می باشد. این برنامه ساده، سریع و آسان برای استفاده است. ویژگی ها:– سبک iOS 7 iPhone Message– گفتگو پیام– جستجو در پیام ها– MMS با عکس، دوربین، ویدیو، صدا، اسلاید شو– ارسال، حذف، کپی پیام ها– بیش از 800…

iPhone Message 7 v1.1.1 یک نرم افزار به سبک قسمت پیام iPhone iOS 7 می باشد. این برنامه ساده، سریع و آسان برای استفاده است. ویژگی ها:– سبک iOS 7 iPhone Message– گفتگو پیام– جستجو در پیام ها– MMS با عکس، دوربین، ویدیو، صدا، اسلاید شو– ارسال، حذف، کپی پیام ها– بیش از 800…