فروشگاه جانبی

AppMonster Pro Backup Restore v3.5.1.google یک مدیر برنامه برای گوشی های هوشمند و تبلت های اندروید است که هر چیزی در مورد نصب برنامه های اندروید (مانند تهیه پشتیبان، بازگرداندن، مدیریت) را با رابط کاربری ساده و قدرتمند ارائه می کند. این برنامه اولین مدیر برنامه برای اندروید، از تاریخ 09 مارس 2009 در…

AppMonster Pro Backup Restore v3.5.1.google یک مدیر برنامه برای گوشی های هوشمند و تبلت های اندروید است که هر چیزی در مورد نصب برنامه های اندروید (مانند تهیه پشتیبان، بازگرداندن، مدیریت) را با رابط کاربری ساده و قدرتمند ارائه می کند. این برنامه اولین مدیر برنامه برای اندروید، از تاریخ 09 مارس 2009 در…

AppMonster Pro Backup Restore v3.5.1.google یک مدیر برنامه برای گوشی های هوشمند و تبلت های اندروید است که هر چیزی در مورد نصب برنامه های اندروید (مانند تهیه پشتیبان، بازگرداندن، مدیریت) را با رابط کاربری ساده و قدرتمند ارائه می کند. این برنامه اولین مدیر برنامه برای اندروید، از تاریخ 09 مارس 2009 در…