فروشگاه جانبی

MyPhoneExplorer Client v1.0.40 یک نرم افزار مدیریت تلفن قدرتمند برای کامپیوتر دسکتاپ شما می باشد. برخی از ویژگی های نرم افزار MyPhoneExplorer Client : – همگام سازی مخاطبین شما با مخاطبین Microsoft Outlook, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes, Tobit David, Windows و … – همگام سازی تقویم خود با تقویم Microsoft Outlook, Thunderbird, Sunbird, Lotus…

MyPhoneExplorer Client v1.0.40 یک نرم افزار مدیریت تلفن قدرتمند برای کامپیوتر دسکتاپ شما می باشد. برخی از ویژگی های نرم افزار MyPhoneExplorer Client : – همگام سازی مخاطبین شما با مخاطبین Microsoft Outlook, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes, Tobit David, Windows و … – همگام سازی تقویم خود با تقویم Microsoft Outlook, Thunderbird, Sunbird, Lotus…

MyPhoneExplorer Client v1.0.40 یک نرم افزار مدیریت تلفن قدرتمند برای کامپیوتر دسکتاپ شما می باشد. برخی از ویژگی های نرم افزار MyPhoneExplorer Client : – همگام سازی مخاطبین شما با مخاطبین Microsoft Outlook, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes, Tobit David, Windows و … – همگام سازی تقویم خود با تقویم Microsoft Outlook, Thunderbird, Sunbird, Lotus…