فروشگاه جانبی

Translator Voice Translate Pro v2.0.2 برنامه ای است که از ترجمه متن در بیش از 70 زبان پشتیبانی می کند. ترجمه صدا برای برقراری مکالمه با افراد خارجی و پرسیدن سوالات در زبان های دیگر از مزایای استفاده از این برنامه است. به دور دنیا سفر کنید و بدون دانستن زبان و فقط با…

Translator Voice Translate Pro v2.0.2 برنامه ای است که از ترجمه متن در بیش از 70 زبان پشتیبانی می کند. ترجمه صدا برای برقراری مکالمه با افراد خارجی و پرسیدن سوالات در زبان های دیگر از مزایای استفاده از این برنامه است. به دور دنیا سفر کنید و بدون دانستن زبان و فقط با…

Translator Voice Translate Pro v2.0.2 برنامه ای است که از ترجمه متن در بیش از 70 زبان پشتیبانی می کند. ترجمه صدا برای برقراری مکالمه با افراد خارجی و پرسیدن سوالات در زبان های دیگر از مزایای استفاده از این برنامه است. به دور دنیا سفر کنید و بدون دانستن زبان و فقط با…