فروشگاه جانبی

MK Explorer (File manager) v2.5.4 یکی دیگر از برنامه های ساده مدیریت فایل است. ویژگی ها و توابع نرم افزار MK Explorer اندروید : ✓ طراحی متریال (Material Design) ✓ کپی، چسباندن، و انتقال ✓ دو پنجره (پانل) برای مشاهده فایل ها ✓ میانبرهای روی دسکتاپ به طور مستقیم از برنامه اصلی ✓ میانبرهای…

MK Explorer (File manager) v2.5.4 یکی دیگر از برنامه های ساده مدیریت فایل است. ویژگی ها و توابع نرم افزار MK Explorer اندروید : ✓ طراحی متریال (Material Design) ✓ کپی، چسباندن، و انتقال ✓ دو پنجره (پانل) برای مشاهده فایل ها ✓ میانبرهای روی دسکتاپ به طور مستقیم از برنامه اصلی ✓ میانبرهای…

MK Explorer (File manager) v2.5.4 یکی دیگر از برنامه های ساده مدیریت فایل است. ویژگی ها و توابع نرم افزار MK Explorer اندروید : ✓ طراحی متریال (Material Design) ✓ کپی، چسباندن، و انتقال ✓ دو پنجره (پانل) برای مشاهده فایل ها ✓ میانبرهای روی دسکتاپ به طور مستقیم از برنامه اصلی ✓ میانبرهای…