فروشگاه جانبی

Clock v5.1 by Google از تجربه ساعت طراحی متریال (material design) گوگل بر روی دستگاه اندروید خود لذت ببرید. • تنظیم آلارم ها، اضافه کردن تایمرها، اجرای یک کرونومتر • اضافه کردن شهرستانهای مورد علاقه خود به قسمت ساعت جهانی (World Clock) • ارتباط با Android Wear برای تعویق یا رد آلارم ها از…

Clock v5.1 by Google از تجربه ساعت طراحی متریال (material design) گوگل بر روی دستگاه اندروید خود لذت ببرید. • تنظیم آلارم ها، اضافه کردن تایمرها، اجرای یک کرونومتر • اضافه کردن شهرستانهای مورد علاقه خود به قسمت ساعت جهانی (World Clock) • ارتباط با Android Wear برای تعویق یا رد آلارم ها از…

Clock v5.1 by Google از تجربه ساعت طراحی متریال (material design) گوگل بر روی دستگاه اندروید خود لذت ببرید. • تنظیم آلارم ها، اضافه کردن تایمرها، اجرای یک کرونومتر • اضافه کردن شهرستانهای مورد علاقه خود به قسمت ساعت جهانی (World Clock) • ارتباط با Android Wear برای تعویق یا رد آلارم ها از…