فروشگاه جانبی

File Explorer for SmartWatch 2 v1.2.1 برنامه ای است که به شما اجازه مشاهده و باز کردن تصاویر و فایل های متنی در ساعت هوشمند سونی (Sony SmartWatch 2) می دهد. ویژگی ها: – هدایت تمام فایل سیستم ها – سفارشی سازی پوشه راه اندازی (Startup) – باز کردن تصاویر – نمایش تصویر به…

File Explorer for SmartWatch 2 v1.2.1 برنامه ای است که به شما اجازه مشاهده و باز کردن تصاویر و فایل های متنی در ساعت هوشمند سونی (Sony SmartWatch 2) می دهد. ویژگی ها: – هدایت تمام فایل سیستم ها – سفارشی سازی پوشه راه اندازی (Startup) – باز کردن تصاویر – نمایش تصویر به…

File Explorer for SmartWatch 2 v1.2.1 برنامه ای است که به شما اجازه مشاهده و باز کردن تصاویر و فایل های متنی در ساعت هوشمند سونی (Sony SmartWatch 2) می دهد. ویژگی ها: – هدایت تمام فایل سیستم ها – سفارشی سازی پوشه راه اندازی (Startup) – باز کردن تصاویر – نمایش تصویر به…