فروشگاه جانبی

Automagic * Automation v1.34.0 Patched به شما اجازه می دهد دستگاه اندروید خود را با فلوچارت اتوماتیک کنید. Automagic Premium به شما کمک می کند تا بسیاری از عملیات را خودکار کنید، به عنوان مثال: – تغییر تنظیمات بسته به موقعیت – ارسال هر SMS به عنوان یک پست الکترونیکی به Gmail – پاسخ…

Automagic * Automation v1.34.0 Patched به شما اجازه می دهد دستگاه اندروید خود را با فلوچارت اتوماتیک کنید. Automagic Premium به شما کمک می کند تا بسیاری از عملیات را خودکار کنید، به عنوان مثال: – تغییر تنظیمات بسته به موقعیت – ارسال هر SMS به عنوان یک پست الکترونیکی به Gmail – پاسخ…

Automagic * Automation v1.34.0 Patched به شما اجازه می دهد دستگاه اندروید خود را با فلوچارت اتوماتیک کنید. Automagic Premium به شما کمک می کند تا بسیاری از عملیات را خودکار کنید، به عنوان مثال: – تغییر تنظیمات بسته به موقعیت – ارسال هر SMS به عنوان یک پست الکترونیکی به Gmail – پاسخ…