فروشگاه جانبی

Memory Optimizer – Cache Pro v1.2.5 ابزاری برای مدیریت حافظه موبایل اندروید است که امکانات مختلفی در این زمینه ارائه می کند. RAM: – مشاهده حافظه کل و مصرفی به صورت نمودار – بهینه سازی سریع برای آزاد کردن حافظه Task: – آزاد کردن مصرف غیر ضروری RAM دانلود برنامه: – بررسی دانلود برنامه…

Memory Optimizer – Cache Pro v1.2.5 ابزاری برای مدیریت حافظه موبایل اندروید است که امکانات مختلفی در این زمینه ارائه می کند. RAM: – مشاهده حافظه کل و مصرفی به صورت نمودار – بهینه سازی سریع برای آزاد کردن حافظه Task: – آزاد کردن مصرف غیر ضروری RAM دانلود برنامه: – بررسی دانلود برنامه…

Memory Optimizer – Cache Pro v1.2.5 ابزاری برای مدیریت حافظه موبایل اندروید است که امکانات مختلفی در این زمینه ارائه می کند. RAM: – مشاهده حافظه کل و مصرفی به صورت نمودار – بهینه سازی سریع برای آزاد کردن حافظه Task: – آزاد کردن مصرف غیر ضروری RAM دانلود برنامه: – بررسی دانلود برنامه…