فروشگاه جانبی

Toggles SmartWatch v2.8.6 تنظیمات زیر را بر روی تلفن همراه شما روشن/خاموش می کند: – Wi-Fi– Wi-Fi Hotspot (Tethering)– بلوتوث– داده های موبایل(Mobile data)– حالت بی صدا(Silent)– حالت لرزش(Vibrate)– صرفه جویی در انرژی– هماهنگ سازی داده ها نمایش می دهد:– وضعیت GPS– وضعیت NFC– سطح باتری– Wi-Fi Hotspots– قدرت سیگنال های Wi-Fi (به روز…

Toggles SmartWatch v2.8.6 تنظیمات زیر را بر روی تلفن همراه شما روشن/خاموش می کند: – Wi-Fi– Wi-Fi Hotspot (Tethering)– بلوتوث– داده های موبایل(Mobile data)– حالت بی صدا(Silent)– حالت لرزش(Vibrate)– صرفه جویی در انرژی– هماهنگ سازی داده ها نمایش می دهد:– وضعیت GPS– وضعیت NFC– سطح باتری– Wi-Fi Hotspots– قدرت سیگنال های Wi-Fi (به روز…

Toggles SmartWatch v2.8.6 تنظیمات زیر را بر روی تلفن همراه شما روشن/خاموش می کند: – Wi-Fi– Wi-Fi Hotspot (Tethering)– بلوتوث– داده های موبایل(Mobile data)– حالت بی صدا(Silent)– حالت لرزش(Vibrate)– صرفه جویی در انرژی– هماهنگ سازی داده ها نمایش می دهد:– وضعیت GPS– وضعیت NFC– سطح باتری– Wi-Fi Hotspots– قدرت سیگنال های Wi-Fi (به روز…