فروشگاه جانبی

Sygic Taxi Navigation v13.5.0 Patched نرم افزار ناوبری تاکسی است که توسط Sygic، سازنده بیشتر نصب شده ترین برنامه ناوبری آفلاین جهان ساخته شده است. برجسته ها: – ناوبری صوتی برای رانندگان تاکسی – نقشه ها با کیفیت بالا بر روی دستگاه ذخیره می شود – اینترنت مورد نیاز نیست – خطوط تاکسی برای ناوبری…

Sygic Taxi Navigation v13.5.0 Patched نرم افزار ناوبری تاکسی است که توسط Sygic، سازنده بیشتر نصب شده ترین برنامه ناوبری آفلاین جهان ساخته شده است. برجسته ها: – ناوبری صوتی برای رانندگان تاکسی – نقشه ها با کیفیت بالا بر روی دستگاه ذخیره می شود – اینترنت مورد نیاز نیست – خطوط تاکسی برای ناوبری…

Sygic Taxi Navigation v13.5.0 Patched نرم افزار ناوبری تاکسی است که توسط Sygic، سازنده بیشتر نصب شده ترین برنامه ناوبری آفلاین جهان ساخته شده است. برجسته ها: – ناوبری صوتی برای رانندگان تاکسی – نقشه ها با کیفیت بالا بر روی دستگاه ذخیره می شود – اینترنت مورد نیاز نیست – خطوط تاکسی برای ناوبری…