فروشگاه جانبی

Piano Companion PRO: chords v6.15.811 نرم افزای برای درک یا تازه کردن تئوری موسیقی می باشد. توسط این برنامه می توانید به یادگیری نواختن پیانو بپردازید. این برنامه برای نوازندگان در تمامی سطوح قابل استفاده است. ویژگی های کلیدی نرم افزار Piano Companion PRO: chord اندروید: – بیش از 1500 آکورد پیانو، تا 6…

Piano Companion PRO: chords v6.15.811 نرم افزای برای درک یا تازه کردن تئوری موسیقی می باشد. توسط این برنامه می توانید به یادگیری نواختن پیانو بپردازید. این برنامه برای نوازندگان در تمامی سطوح قابل استفاده است. ویژگی های کلیدی نرم افزار Piano Companion PRO: chord اندروید: – بیش از 1500 آکورد پیانو، تا 6…

Piano Companion PRO: chords v6.15.811 نرم افزای برای درک یا تازه کردن تئوری موسیقی می باشد. توسط این برنامه می توانید به یادگیری نواختن پیانو بپردازید. این برنامه برای نوازندگان در تمامی سطوح قابل استفاده است. ویژگی های کلیدی نرم افزار Piano Companion PRO: chord اندروید: – بیش از 1500 آکورد پیانو، تا 6…