فروشگاه جانبی

FruitMobile Bluetooth Firewall v3.1 بهترین برنامه های امنیتی بلوتوث برای آندروید است. این برنامه دستگاه شما را از هک شدن بلوتوث محافظت می کند و حفاظت حریم خصوصی را تضمین می کند. ویژگی های نرم افزار Bluetooth Firewall : 1. نمای رادار بلوتوث 2. هشدارها فایروال 3. انجام اسکن بلوتوث از دستگاه اندروید شما…

FruitMobile Bluetooth Firewall v3.1 بهترین برنامه های امنیتی بلوتوث برای آندروید است. این برنامه دستگاه شما را از هک شدن بلوتوث محافظت می کند و حفاظت حریم خصوصی را تضمین می کند. ویژگی های نرم افزار Bluetooth Firewall : 1. نمای رادار بلوتوث 2. هشدارها فایروال 3. انجام اسکن بلوتوث از دستگاه اندروید شما…

FruitMobile Bluetooth Firewall v3.1 بهترین برنامه های امنیتی بلوتوث برای آندروید است. این برنامه دستگاه شما را از هک شدن بلوتوث محافظت می کند و حفاظت حریم خصوصی را تضمین می کند. ویژگی های نرم افزار Bluetooth Firewall : 1. نمای رادار بلوتوث 2. هشدارها فایروال 3. انجام اسکن بلوتوث از دستگاه اندروید شما…