فروشگاه جانبی

دانلود Electronics Toolbox Pro v3.0.5 (Paid) نرم افزار ابزارهای الکترونیک اندروید نسخه پولی و خریداری شده 1.99 دلاری برنامه Electronics Toolbox Pro مجموعه ای از قطعات مختلف الکترونیکی (مقاومت، خازن، سلف، آی سی و …) به همراه جدول های محاسباتی است. این برنامه برای علاقمندان، مهندسان و یا متخصصان الکترونیک مناسب می باشد. این…

ElectroDroid Pro v4.4 Patched + Plugins یک مجموعه ساده و قدرتمند از ابزارها و مرجع های الکترونیکی است. نسخه PRO برنامه Electrodroid تبلیغات ندارد، و دارای ویژگی های بیشتری نسبت به نسخه رایگان آن است. برنامه شامل: • رمزگشای کد رنگ مقاومت (3-6 باند، با نگاه کردن معکوس) • کد مقاومت SMD • رمزگشای…

دانلود Electronics Toolbox Pro v3.0.5 (Paid) نرم افزار ابزارهای الکترونیک اندروید نسخه پولی و خریداری شده 1.99 دلاری برنامه Electronics Toolbox Pro مجموعه ای از قطعات مختلف الکترونیکی (مقاومت، خازن، سلف، آی سی و …) به همراه جدول های محاسباتی است. این برنامه برای علاقمندان، مهندسان و یا متخصصان الکترونیک مناسب می باشد. این…

ElectroDroid Pro v4.4 Patched + Plugins یک مجموعه ساده و قدرتمند از ابزارها و مرجع های الکترونیکی است. نسخه PRO برنامه Electrodroid تبلیغات ندارد، و دارای ویژگی های بیشتری نسبت به نسخه رایگان آن است. برنامه شامل: • رمزگشای کد رنگ مقاومت (3-6 باند، با نگاه کردن معکوس) • کد مقاومت SMD • رمزگشای…

دانلود Electronics Toolbox Pro v3.0.5 (Paid) نرم افزار ابزارهای الکترونیک اندروید نسخه پولی و خریداری شده 1.99 دلاری برنامه Electronics Toolbox Pro مجموعه ای از قطعات مختلف الکترونیکی (مقاومت، خازن، سلف، آی سی و …) به همراه جدول های محاسباتی است. این برنامه برای علاقمندان، مهندسان و یا متخصصان الکترونیک مناسب می باشد. این…

ElectroDroid Pro v4.4 Patched + Plugins یک مجموعه ساده و قدرتمند از ابزارها و مرجع های الکترونیکی است. نسخه PRO برنامه Electrodroid تبلیغات ندارد، و دارای ویژگی های بیشتری نسبت به نسخه رایگان آن است. برنامه شامل: • رمزگشای کد رنگ مقاومت (3-6 باند، با نگاه کردن معکوس) • کد مقاومت SMD • رمزگشای…