فروشگاه جانبی

Wicap. Network sniffer Pro v1.9.2 یک اسنیفر شبکه موبایل برای دستگاه های اندروید ARM روت شده می باشد. ویژگی های نرم افزار Wicap. Network sniffer Pro اندروید : ★ طرح دو بخشی: کنترل های Java GUI ویژه موتور ARM ★ بهینه سازی صفحه نمایش برای گوشی هوشمند و تبلت ★ اطلاعات بسته لحظه ای…

Wicap. Network sniffer Pro v1.9.2 یک اسنیفر شبکه موبایل برای دستگاه های اندروید ARM روت شده می باشد. ویژگی های نرم افزار Wicap. Network sniffer Pro اندروید : ★ طرح دو بخشی: کنترل های Java GUI ویژه موتور ARM ★ بهینه سازی صفحه نمایش برای گوشی هوشمند و تبلت ★ اطلاعات بسته لحظه ای…

Wicap. Network sniffer Pro v1.9.2 یک اسنیفر شبکه موبایل برای دستگاه های اندروید ARM روت شده می باشد. ویژگی های نرم افزار Wicap. Network sniffer Pro اندروید : ★ طرح دو بخشی: کنترل های Java GUI ویژه موتور ARM ★ بهینه سازی صفحه نمایش برای گوشی هوشمند و تبلت ★ اطلاعات بسته لحظه ای…