فروشگاه جانبی

Linux Reference Pro v1.2.0 یک برنامه مرجع مفید برای کمک به شما برای یادگیری لینوکس می باشد. این برنامه جهانی، قابل اجرا بر روی دستگاه تلفن همراه و تبلت می باشد. ویژگی ها:– استفاده از حرکات(gestures) انتقالی برای سوئیچ بین موضوعات مختلف– مشاهده آفلاین مطالب– بدون تبلیغات– تست دانش خود با مسابقه– بزرگنمایی یا…

Linux Reference Pro v1.2.0 یک برنامه مرجع مفید برای کمک به شما برای یادگیری لینوکس می باشد. این برنامه جهانی، قابل اجرا بر روی دستگاه تلفن همراه و تبلت می باشد. ویژگی ها:– استفاده از حرکات(gestures) انتقالی برای سوئیچ بین موضوعات مختلف– مشاهده آفلاین مطالب– بدون تبلیغات– تست دانش خود با مسابقه– بزرگنمایی یا…

Linux Reference Pro v1.2.0 یک برنامه مرجع مفید برای کمک به شما برای یادگیری لینوکس می باشد. این برنامه جهانی، قابل اجرا بر روی دستگاه تلفن همراه و تبلت می باشد. ویژگی ها:– استفاده از حرکات(gestures) انتقالی برای سوئیچ بین موضوعات مختلف– مشاهده آفلاین مطالب– بدون تبلیغات– تست دانش خود با مسابقه– بزرگنمایی یا…