فروشگاه جانبی

Learn Hebrew – 5000 Phrases Premium v1.6.3 نرم افزاری برای یادگیری عبارات رایج برای مکالمه عبری می باشد که توسط کمپانی Fun Easy Learn عرضه شده است. با استفاده از این نرم افزار روان و سریع به زبان عبری صحبت کنید. با این برنامه عبارت های رایج برای مکالمات روزمره زبان عبری را یاد…

Learn Hebrew – 5000 Phrases Premium v1.6.3 نرم افزاری برای یادگیری عبارات رایج برای مکالمه عبری می باشد که توسط کمپانی Fun Easy Learn عرضه شده است. با استفاده از این نرم افزار روان و سریع به زبان عبری صحبت کنید. با این برنامه عبارت های رایج برای مکالمات روزمره زبان عبری را یاد…

Learn Hebrew – 5000 Phrases Premium v1.6.3 نرم افزاری برای یادگیری عبارات رایج برای مکالمه عبری می باشد که توسط کمپانی Fun Easy Learn عرضه شده است. با استفاده از این نرم افزار روان و سریع به زبان عبری صحبت کنید. با این برنامه عبارت های رایج برای مکالمات روزمره زبان عبری را یاد…