فروشگاه جانبی

Acoustic Guitar Method: E-Folk v4.05 برنامه ای برای اجرا و درک اصول اولیه آکورد گیتار آکوستیک و انگشت ها در کمتر از دو ماه می باشد! این برنامه شامل 11 درس آموزشی تنظیم و نواختن گیتار است. ★ بدون نیاز به دانش موسیقی برای استفاده از این برنامه ★ شامل 11 درس اصلی افزایش…

Acoustic Guitar Method: E-Folk v4.05 برنامه ای برای اجرا و درک اصول اولیه آکورد گیتار آکوستیک و انگشت ها در کمتر از دو ماه می باشد! این برنامه شامل 11 درس آموزشی تنظیم و نواختن گیتار است. ★ بدون نیاز به دانش موسیقی برای استفاده از این برنامه ★ شامل 11 درس اصلی افزایش…

Acoustic Guitar Method: E-Folk v4.05 برنامه ای برای اجرا و درک اصول اولیه آکورد گیتار آکوستیک و انگشت ها در کمتر از دو ماه می باشد! این برنامه شامل 11 درس آموزشی تنظیم و نواختن گیتار است. ★ بدون نیاز به دانش موسیقی برای استفاده از این برنامه ★ شامل 11 درس اصلی افزایش…