فروشگاه جانبی

دانلود BatteryBot Pro v10.0.4 نرم افزار نمایش وضعیت و میزان شارژ باتری اندروید نسخه پولی 2.89 دلاری خریداری شده و کامل برنامه BatteryBot Pro یک برنامه شاخص باتری مبتکرانه برای اندروید است، که در سال 2009 با نام Battery Indicator ارائه شده بود. این برنامه دو حالت ارائه می دهد: شاخص اصلی نوار وضعیت…

دانلود BatteryBot Pro v10.0.4 نرم افزار نمایش وضعیت و میزان شارژ باتری اندروید نسخه پولی 2.89 دلاری خریداری شده و کامل برنامه BatteryBot Pro یک برنامه شاخص باتری مبتکرانه برای اندروید است، که در سال 2009 با نام Battery Indicator ارائه شده بود. این برنامه دو حالت ارائه می دهد: شاخص اصلی نوار وضعیت…

دانلود BatteryBot Pro v10.0.4 نرم افزار نمایش وضعیت و میزان شارژ باتری اندروید نسخه پولی 2.89 دلاری خریداری شده و کامل برنامه BatteryBot Pro یک برنامه شاخص باتری مبتکرانه برای اندروید است، که در سال 2009 با نام Battery Indicator ارائه شده بود. این برنامه دو حالت ارائه می دهد: شاخص اصلی نوار وضعیت…