فروشگاه جانبی

نرم افزار SIM Contacts Pro v2.0.4 شما را قادر می سازد تا مخاطبین سیم کارت خود را مدیریت کنید. ویژگی ها: * بارگذاری مخاطبین سیم کارت * اضافه کردن مخاطب جدید * تغییر مخاطب * حذف مخاطب * تماس * ارسال پیام * کپی به گوشی موبایل * عملیات دسته ای * پشتیبانی از…

نرم افزار SIM Contacts Pro v2.0.4 شما را قادر می سازد تا مخاطبین سیم کارت خود را مدیریت کنید. ویژگی ها: * بارگذاری مخاطبین سیم کارت * اضافه کردن مخاطب جدید * تغییر مخاطب * حذف مخاطب * تماس * ارسال پیام * کپی به گوشی موبایل * عملیات دسته ای * پشتیبانی از…

نرم افزار SIM Contacts Pro v2.0.4 شما را قادر می سازد تا مخاطبین سیم کارت خود را مدیریت کنید. ویژگی ها: * بارگذاری مخاطبین سیم کارت * اضافه کردن مخاطب جدید * تغییر مخاطب * حذف مخاطب * تماس * ارسال پیام * کپی به گوشی موبایل * عملیات دسته ای * پشتیبانی از…